پکیج های آماده طراحی وب سایت

پکیج های آماده طراحی وب سایت چیست ؟

به پک های که از قبل و برای زمینه کاربردی خاصی طراحی و پیاده سازی شده اند گفته می شوند. که می تواند به صورت خیلی سریع نصب و راه اندازی شوند.

آیا استفاده از پکیج های آماده خوب است ؟

جواب بله است . در صورتی که شما پکیج مناسب که جواب گوی نیاز شما است را پیدا کنید می توانید در هزینه های طراحی سایت خود صرفه جویی کنید.

ایراد پکیج های آماده طراحی سایت چیست ؟

عدم اختصاصی بودن آنها. اگر شما می خواهید یک سایت متمایز از دیگران راه اندازی کنید ما این پکیج ها را پیشنهاد نمی کنیم. چون ممکن است چندین وب سایت مشابه با سایت شما در اینترنت موجود باشد.

نمونه پکیج های آماده ما :

قالب شخصی مویرا وردپرس