استعلام قیمت طراحی وب سایت

برای برآورد قیمت پروژه طراحی خود می توانید از طریق فرم زیر اقدام کنید :

ما بعد از بررسی امکانات درخواستی شما و همچنین پیشنهاد امکاناتی که می توان در پروژه درخواستی شما قیمت و همچنین زمان مورد نیاز برای انجام پروژه را برایتان اعلام می کنیم.

توجه داشته باشید که با پر کردن دقیق فرم زیر کمک می کنید که ما بتوانیم با سرعت بیشتری پروژه طراحی سایت شما را مورد بررسی قرار دهیم. لذا سعی کنید در بخش توضیحات پروژه اطلاعات کاملی از هر آنچه مد نظر دارید بنویسید.

برای استعلام قیمت وب سایت های متداول مثل طراحی سایت شرکتی یا طراحی سایت فروشگاهی اگر امکانات خاصی در نظر ندارید و فقط یک وب سایت با امکانات متدوال مورد نیاز دارید تنها ذکر ( سایت شرکتی یا سایت فروشگاهی ) کافی می باشد.

  • درباره پروژه و اهداف خود به ما بگویید : آیا به یک وب سایت اختصاصی نیاز دارید؟ آیا اهداف فروشی دارید که دوست دارید به آن برسید؟ دوست دارید وب سایت شما چه ویژگی های داشته باشد؟